projekty | Rýchlostná cesta R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica
Rýchlostná cesta R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica
- začatie výstavby: 08/2004
- ukončenie výstavby:
10/2006
- zmluvná cena:
61,309 mil. € bez DPH
- dĺžka trasy:
10 211,94 m

počet objektov:
82, z toho:
- 7 mostných objektov o celkovej dľžke 49 m
-
6 oporných múrov o celkovej dĺžke 1 972 m
-
zárubné múry o celkovej dĺžke 330 m
-
úprava toku rieky Hron o celkovej dĺžke 700 m
-
preložka trakčného vedenia v dĺžke 2200 m

METRO Bratislava a.s. a METRO Investing s.r.o. vykonávala na stavbe činnosť stavebného dozora pre cestné objekty
 
top:
print: