projekty | Chodník pre cyklistov na Prístavnej ulici
Chodník pre cyklistov na Prístavnej ulici
Trasa chodníka pre cyklistov je umiestnená v priestore medzi novou polovicou štvorpruhu Prístavnej ulice a ochrannou hrádzou (koridor cca 5 m). Cyklotrasa zabezpečuje prepojenie medzi cyklotrasou na nábreží v centre mesta a cyklistickou trasou na Prístavnom moste, s následným prepojením na hrádzu na ľavom brehu Dunaja.

- začatie výstavby:                  10/2008

- ukončenie výstavby:              12/2008

- zmluvná cena:                      107 378
€ bez DPH
- dĺžka trasy:                           770 m


Investor: STaRZ
Zhotoviteľ: METRO Bratislava a.s.
-
Stavebný dozor: STaRZ + METRO Investing. s.r.o.
top:
print: