o nás | Zmluvy spoločnosti podľa zákona č.211/2000 Z. z. v platnom znení od 1.1.2018
Zmluvy spoločnosti podľa zákona č.211/2000 Z. z. v platnom znení od 1.1.2018
• Povinne zverejňované zmluvy podľa zákona č.211/20
Zákon č. 382 z 19.10.2011 mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších pre ...

celý článok

• Povinne zverejňované zmluvy podľa zákona č.211/2000 Z. z. v platnom znení za Metro Investing s.r.o.
Zákon č. 382 z 19.10.2011 mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších pre ...

celý článok
top:
print: