o nás | Faktúry r. 2018
Faktúry r. 2018
METRO Bratislava a.s.

Číslo faktúry

 Dátum
 doručenia

 Dodávateľ

 001/18 02.01.2018 JUDr. Maroš Palik, advokát
 002/18 05.01.2018 Slovak Telekom, a.s.
 003/18 05.01.2018 BENESTRA, s.r.o.
 004/18 08.01.2018 JUDr. Henrieta Danišová, advokátka
 005/18 05.01.2018 JUDr. Henrieta Danišová, advokátka
 006/18 10.01.2018 Slovenská komora stavebných inžinierov
 007/18 11.01.2018 IMPA Bratislava, a.s.
 008/18 12.01.2018 Slovak Telekom, a.s.
 001CR/18 12.01.2018 CELKOM Praha, spol. s r.o.
 009/17 17.01.2018 MRP - Kompany, spol. s r.o.
 010/17 17.01.2018 Edenred Slovakia s.r.o.
 011/17 17.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
   

METRO Investing s.r.o.

Číslo faktúry

 Dátum
 doručenia

 Dodávateľ

   


top:
print: