o nás | Faktúry r. 2018
Faktúry r. 2018
METRO Bratislava a.s.

Číslo faktúry

 Dátum
 doručenia

 Dodávateľ

 001/18 02.01.2018 JUDr. Maroš Palik, advokát
 002/18 05.01.2018 Slovak Telekom, a.s.
 003/18 05.01.2018 BENESTRA, s.r.o.
 004/18 08.01.2018 JUDr. Henrieta Danišová, advokátka
 005/18 05.01.2018 JUDr. Henrieta Danišová, advokátka
 006/18 10.01.2018 Slovenská komora stavebných inžinierov
 007/18 11.01.2018 IMPA Bratislava, a.s.
 008/18 12.01.2018 Slovak Telekom, a.s.
 001CR/18 12.01.2018 CELKOM Praha, spol. s r.o.
 009/18 17.01.2018 MRP - Kompany, spol. s r.o.
 010/18 17.01.2018 Edenred Slovakia s.r.o.
 011/18 17.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 012/18
 18.01.2018 SAVAMA engineering, spol. s r.o.
 013/18 18.01.2018 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 014/18 19.01.2018 Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
 015/18 22.01.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 016/18 25.01.2018 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 017/18 26.01.2018 Slovak Telekom, a.s.
 018/18 29.01.2018 Roland Bluska s.r.o.
 019/18  31.01.2018 FULL SERVIS, spol. s r.o.

 020/18

 01.02.2018

 ŠKP servis s.r.o.
 021/18 01.02.2018 JUDr. Maroš Palik, advokát
 022/18 02.02.2018 LeNS spol. s.r.o.
 023/18 02.02.2018 LeNS spol. s.r.o.
 024/18 02.02.2018 Vojtech Hatala služby PO
 025/18 05.02.2018 Slovak Telekom, a.s.
 026/18 06.02.2018 iner s.r.o.
 027/18 08.02.2018 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 028/18 08.02.2018 RAINSIDE s.r.o.
 029/18 08.02.2018 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 030/18 09.02.2018 RAINSIDE s.r.o.
 031/18 12.02.2018 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 032/18 12.02.2018 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 033/18 19.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 034/18 20.02.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 035/18 23.02.2018 IMPA Bratislava, a.s.
 036/18 26.02.2018 Jozef Špálek
 037/18 26.02.2018 Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o.
 038/18 27.02.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 039/18 27.02.2018 Roland Bluska s.r.o.

 040/18

 01.03.2018

 JUDr. Maroš Palik, advokát
 041/18 01.03.2018 RELIA, s.r.o.
 042/18 02.03.2018 iner s.r.o.
 043/18 02.03.2018 ŠKP servis s.r.o.
 044/18 02.03.2018 Vojtech Hatala služby PO
 045/18 05.03.2018 LeNS spol. s.r.o.
 046/18 05.03.2018 LeNS spol. s.r.o.
 047/18 05.03.2018 Slovak Telekom, a.s.
 048/18 09.03.2018 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 049/18 09.03.2018 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 050/18 09.03.2018 RAINSIDE s.r.o.
 051/18 09.03.2018 RAINSIDE s.r.o.
 052/18 13.03.2018 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 053/18 13.03.2018 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 054/18 15.03.2018 IMPA Bratislava, a.s.
 055/18 15.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 056/18 16.03.2018 creatio eu, s.r.o.
 057/18 21.03.2018 Slovak Telekom, a.s.
 058/18 21.03.2018 Slovak Telekom, a.s.
 059/18 27.03.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 060/18 27.03.2018 KROS a.s.
 061/18 28.03.2018 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 062/18 29.03.2018 Roland Bluska s.r.o.

 063/18

 03.04.2018

 JUDr. Maroš Palik, advokát
 064/18 03.04.2018 Roland Torsten Advertising, s.r.o.
 065/18 04.04.2018 JUDr. Henrieta Danišová, advokátka
 066/18 04.04.2018 JUDr. Henrieta Danišová, advokátka
 067/18 04.04.2018 ŠKP servis s.r.o.
 068/18 04.04.2018 Vojtech Hatala služby PO
 069/18  04.04.2018 LeNS spol. s.r.o.
 070/18
 04.04.2018 LeNS spol. s.r.o.
 071/18 05.04.2018 Slovak Telekom, a.s.
 072/18 05.04.2018 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 073/18 06.04.2018 iner s.r.o.
 074/18 06.04.2018 GEOASPEKT s.r.o.
 075/18 06.04.2018 Československá obchodná banka, a.s.
 076/18 10.04.2018 RAINSIDE s.r.o.
 077/18 10.04.2018 RAINSIDE s.r.o.
 078/18 10.04.2018 MICHLOVSKÝ, spol. s .r.o.
 079/18 10.04.2018 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 080/18 10.04.2018 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 081/18 10.04.2018 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 082/18 11.04.2018 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 083/18 16.04.2018 Slovenský zväz telesne postihnutých
 084/18 17.04.2018 AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
 085/18 17.04.2018 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 086/18 17.04.2018 Edenred Slovakia s.r.o.
 087/18 17.04.2018 Deloitte Audit s.r.o.
 088/18 18.04.2018 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 089/18 18.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 090/18 19.04.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

METRO Investing s.r.o.

Číslo faktúry

 Dátum
 doručenia

 Dodávateľ

 001/18 28.02.2018 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 002/18 29.03.2018 D.M.K. CONSULTING s.r.o.


top:
print: