o nás | Faktúry r. 2016
Faktúry r. 2016
METRO Bratislava a.s.

Číslo faktúry

 Dátum
 doručenia

 Dodávateľ

 001/16 04.01.2016 JUDr. Maroš Palik, advokát
 002/16 05.01.2016 JUDr. Henrieta Danišová
 003/16 11.01.2016 Národná diaľničná spoločnosť  a.s.
 004/16 14.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 005/16 18.01.2016 Slovak Telekom, a.s.
 006/16 18.01.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 007/16 18.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 008/16 25.01.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 009/16 26.01.2016 MRP - KOMPANY, spol. s r.o.
 010/16 27.01.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.

 
011/16

 01.02.2016

 JUDr. Maroš Palik, advokát
 012/16 01.02.2016 JUDr. Maroš Palik, advokát
 013/16 01.02.2016 Roland Bluska s.r.o.
 014/16 01.02.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 015/16 02.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 016/16 02.02.2016 IT-CONFIG s.r.o.
 017/16 03.02.2016 B.O.B. Security, s.r.o.
 018/16 02.02.2016 Vojtech Hatala služby PO
 019/16 03.02.2016 iner s.r.o.
 020/16 03.02.2016 BENESTRA, s.r.o.
 021/16 04.02.2016 ŠKP servis s.r.o.
 022/16 04.02.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 023/16 04.02.2016 Ing. Jozef Fajnor
 024/16 08.02.2016 IMPA Bratislava a.s.
 025/16 09.02.2016 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 026/16 10.02.2016 Autoškola Pavel Kolpach
 027/16 12.02.2016 ZSE Energia, a.s.
 028/16 12.02.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 029/16 16.02.2016 Českoslovenká obchodná banka, a.s.
 030/16 16.02.2016 GEOASPEKT s.r.o.
 031/16 16.02.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 032/16 16.02.2016 Edenred Slovakia s.r.o.
 033/16 23.02.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 034/16 29.02.2016 Roland Bluska s.r.o.
 035/16 29.02.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 036/16 29.02.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 037/16 29.02.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.

 038/16

 01.03.2016

 
JUDr. Maroš Palik, advokát
 039/16 01.03.2016 JUDr. Maroš Palik, advokát
 040/16 01.03.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 041/16 01.03.2016 Kros a.s.
 042/16 02.03.2016 Vojtech Hatala služby PO
 043/16 02.03.2016 ŠKP servis s.r.o.
 044/16 02.03.2016 IT-CONFIG s.r.o.
 045/16 01.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 046/16 03.03.2016 Milan Minárik
 047/16 03.03.2016 iner s.r.o.
 048/16 03.03.2016 BENESTRA, s.r.o.
 049/16 07.03.2016 B.O.B. Security, s.r.o.
 050/16 09.03.2016 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 051/16 09.03.2016 ZSE Energia, a.s.
 052/16 11.03.2016 HOREX HX , s.r.o.
 053/16 16.03.2016 HOREX HX , s.r.o.
 054/16 18.03.2016 Slovak Telekom, a.s.
 055/16 18.03.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 056/16 21.03.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 057/16 23.03.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 058/16 29.03.2016 MIDDLEMAN s.r.o.
 059/16 29.03.2016 Autoškola Pavel Kolpach

 060/16

 01.04.2016

 JUDr. Maroš Palik, advokát
 061/16 01.04.2016 JUDr. Maroš Palik, advokát
 062/16 04.04.2016 Vojtech Hatala služby PO
 063/16 04.04.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 064/16 04.04.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 065/16 04.04.2016 ŠKP servis s.r.o.
 066/16 04.04.2016 Roland Bluska s.r.o.
 067/16 05.04.2016 B.O.B. Security, s.r.o.
 068/16 05.04.2016 BENESTRA, s.r.o.
 069/16 05.04.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 070/16 06.04.2016 iner s.r.o.
 071/16 06.04.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 072/16 08.04.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 073/16 08.04.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 074/16 14.04.2016 ZSE Energia, a.s.
 075/16 14.04.2016 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 076/16 15.04.2016 IMPA Bratislava a.s.
 077/16 15.04.2016 IMPA Bratislava a.s.
 078/16 19.04.2016 Slovak Telekom, a.s.
 079/16 20.04.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 080/16 21.04.2016 Deloitte Audit s.r.o.
 081/16 25.04.2016 CHEMIX-D, s.r.o.
 082/16 26.04.2016 IMPA Bratislava a.s.
 083/16 26.04.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 084/16 29.04.2016 IMPA Bratislava a.s.
 085/16 29.04.2016 IMPA Bratislava a.s.
 086/16 29.04.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.

 087/16

 02.05.2016

 JUDr. Maroš Palik, advokát
 088/16 02.05.2016 JUDr. Maroš Palik, advokát
 089/16 04.05.2016 Roland Bluska s.r.o.
 090/16 04.05.2016 Vojtech Hatala služby PO
 091/16 04.05.2016 IT-CONFIG s.r.o.
 092/16 04.05.2016 ŠKP servis s.r.o.
 093/16 04.05.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 094/16 05.05.2016 KEG Ing. Kollár
 095/16 06.05.2016 BENESTRA, s.r.o.
 096/16 06.05.2016 iner s.r.o.
 097/16 06.05.2016 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 098/16 06.05.2016 B.O.B. Group s.r.o.
 099/16 09.05.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 100/16 09.05.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 101/16 09.05.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 102/16 09.05.2016 ZSE Energia, a.s.
 103/16 09.05.2016 Slovak Telekom, a.s.
 104/16 09.05.2016 Slovak Telekom, a.s.
 105/16 13.05.2016 Ing. Jozef Fajnor
 106/16 13.05.2016 Ing. Jozef Fajnor
 107/16 16.05.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 108/16 16.05.2016 AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
 109/16 16.05.2016 Slovak Telekom, a.s.
 110/16 19.05.2016 Edenred Slovakia s.r.o.
 111/16 23.05.2016 IT-CONFIG s.r.o.
 112/16 23.05.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 113/16 27.05.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
 114/16 31.05.2016 Singularity, s.r.o.

 115/16

 02.06.2016

 JUDr. Maroš Palik, advokát
 116/16 02.06.2016 JUDr. Maroš Palik, advokát
 117/16 02.06.2016 iner s.r.o.
 118/16 02.06.2016 ŠKP servis s.r.o.
 119/16 02.06.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 120/16 02.06.2016 Roland Bluska s.r.o.
 121/16 03.06.2016 B.O.B. Group s.r.o.
 122/16 03.06.2016 Vojtech Hatala služby PO
 123/16 03.06.2016 BENESTRA, s.r.o.
 124/16 06.06.2016 Slovak Telekom, a.s.
 125/16 07.06.2016 IT-CONFIG s.r.o.
 126/16 07.06.2016 MIDDLEMAN s.r.o.
 127/16 08.06.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 128/16 08.06.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 129/16 08.06.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 130/16 08.06.2016 AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
 131/16 08.06.2016 AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
 132/16 08.06.2016 AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
 133/16 08.06.2016 AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
 134/16 08.06.2016 AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
 135/16 08.06.2016 AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
 136/16 08.06.2016 ZSE Energia, a.s.
 137/16 08.06.2016 IMPA Bratislava a.s.
 138/16 09.06.2016 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 139/16 10.06.2016 Kros a.s.
 140/16 13.06.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 141/16 15.06.2016 JP ELEKTROSERVIS s.r.o.
 142/16 15.06.2016 JP ELEKTROSERVIS s.r.o.
 143/16 20.06.2016 Slovak Telekom, a.s.
 144/16 20.06.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 145/16

 01.07.2016

 JUDr. Maroš Palik, advokát
 146/16 01.07.2016 JUDr. Maroš Palik, advokát
 147/16 04.07.2016 Roland Bluska s.r.o.
 148/16 04.07.2016 B.O.B. Group s.r.o.
 149/16 04.07.2016 ŠKP servis s.r.o.
 150/16 04.07.2016 iner s.r.o.
 151/16 04.07.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 152/16 04.07.2016 Vojtech Hatala služby PO
 153/16 04.07.2016 BENESTRA, s.r.o.
 154/16 06.07.2016 IT-CONFIG s.r.o.
 155/16 08.07.2016 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 156/16 08.07.2016 MIDDLEMAN s.r.o.
 157/16 12.07.2016 ZSE Energia, a.s.
 158/16 13.07.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 159/16 13.07.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 160/16 15.07.2016 AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
 161/16 19.07.2016 Slovak Telekom, a.s.
 162/16 27.07.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 163/16 29.07.2016 Roland Bluska s.r.o.

 164/16

 02.08.2016

 JUDr. Maroš Palik, advokát
 165/16 02.08.2016 JUDr. Maroš Palik, advokát
 166/16 02.08.2016 IT-CONFIG s.r.o.
 167/16 03.08.2016 ŠKP servis s.r.o.
 168/16 03.08.2016 Vojtech Hatala služby PO
 169/16 03.08.2016 B.O.B. Group s.r.o.
 170/16 03.08.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 171/16 05.08.2016 iner s.r.o.
 172/16 08.08.2016 BENESTRA, s.r.o.
 173/16 08.08.2016 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 174/16 08.08.2016 MIDDLEMAN s.r.o.
 175/16 10.08.2016 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 176/16 11.08.2016 Žilinská univerzita v Žiline
 177/16 11.08.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 178/16 11.08.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 179/16 11.08.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 180/16 11.08.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 181/16 17.08.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 182/16 19.08.2016 Slovak Telekom, a.s.
 183/16 24.08.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 184/16 24.08.2016 Edenred Slovakia s.r.o.
 185/16 25.08.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 186/16 25.08.2016 MAFRA Slovakia, a.s.

 187/16

 05.09.2016

 JUDr. Maroš Palik, advokát
 188/16 05.09.2016 JUDr. Maroš Palik, advokát
 189/16 05.09.2016 VNET a.s.
 190/16 05.09.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 191/16 06.09.2016 B.O.B. Group s.r.o.
 192/16 06.09.2016 iner s.r.o.
 193/16 06.09.2016 ŠKP servis s.r.o.
 194/16 06.09.2016 Vojtech Hatala služby PO
 195/16 06.09.2016 Roland Bluska s.r.o.
 196/16 06.09.2016 BENESTRA, s.r.o.
 197/16 08.09.2016 IT-CONFIG s.r.o.
 198/16 08.09.2016 MIDDLEMAN s.r.o.
 199/16 12.09.2016 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 200/16 13.09.2016 MAFRA Slovakia, a.s.
 201/16 19.09.2016 Dušan Kovarík - Aquaprofi
 202/16 19.09.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 203/16 19.09.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 204/16 20.09.2016 Slovak Telekom, a.s.
 205/16 20.09.2016 IT-CONFIG s.r.o.
 206/16 26.09.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 207/16 26.09.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 208/16 28.09.2016 Roland Bluska s.r.o.
 209/16 28.09.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 210/16 28.09.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.

 211/16

 03.10.2016

 JUDr. Maroš Palik, advokát
 212/16 03.10.2016 JUDr. Maroš Palik, advokát
 213/16 14.10.2016 PORADCA s.r.o.
 214/16 04.10.2016 iner s.r.o.
 215/16 04.10.2016 Vojtech Hatala služby PO
 216/16 04.10.2016 IT-CONFIG s.r.o.
 217/16 05.10.2016 B.O.B. Group s.r.o.
 218/16 05.10.2016 TPZ - Prvá
 219/16 05.10.2016 BENESTRA, s.r.o.
 220/16 06.10.2016 ŠKP servis s.r.o.
 221/16 11.10.2016 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 222/16 14.10.2016 News and Media Holding a.s.
 223/16 19.10.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 224/16 21.10.2016 Slovak Telekom, a.s.
 225/16 24.10.2016 CHEMIX -D, s.r.o.
 226/16 31.10.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 227/16 31.10.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 228/16 31.10.2016 Roland Bluska s.r.o.
 229/16
 31.10.2016 Slovak Telekom, a.s.

 230/16

 02.11.2016

 JUDr. Maroš Palik, advokát
 231/16 02.11.2016 JUDr. Maroš Palik, advokát
 232/16 03.11.2016 Vojtech Hatala služby PO
 233/16 03.11.2016 B.O.B. Group s.r.o.
 234/16 03.11.2016 IT-CONFIG s.r.o.
 235/16 03.11.2016 ŠKP servis s.r.o.
 236/16 04.11.2016 SETING Bratislava, spol. s r.o..
 237/16 07.11.2016 Proficce, s.r.o.
 238/16 08.11.2016 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 239/16 11.11.2016 IMPA Bratislava, a.s.
 240/16 11.11.2016 Deloitte Audit a.s.
 241/16 14.11.2016 iner s.r.o.
 242/16 14.11.2016 BENESTRA, s.r.o.
 243/16 18.11.2016 AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
 244/16 18.11.2016 AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
 245/16 14.11.2016 Slovak Telekom, a.s.
 246/16 22.11.2016 IT-CONFIG s.r.o.
 247/16 22.11.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 248/16 22.11.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 249/16 22.11.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 250/16 24.11.2016 Nakladatelství FORUM, s.r.o.,organizačná zložka
 251/16 25.11.2016 IT-CONFIG s.r.o.
 252/16 28.11.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 253/16

 01.12.2016

 JUDr. Maroš Palik, advokát
 254/16 01.12.2016 JUDr. Maroš Palik, advokát
 255/16 01.12.2016 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 256/16 01.12.2016 Roland Bluska s.r.o.
 257/16 01.12.2016 Edenred Slovakia s.r.o.
 258/16 05.12.2016 BENESTRA, s.r.o.
 259/16 07.12.2016 iner s.r.o.
 260/16 07.12.2016 Vojtech Hatala služby PO
 261/16 07.12.2016  IT-CONFIG s.r.o.
 262/16 07.12.2016 ŠKP servis s.r.o.
 263/16 07.12.2016 B.O.B. Group s.r.o.
 264/16 09.12.2016 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 265/16 14.12.2016 Slovak Telekom, a.s.
 266/16 16.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 267/16 16.12.2016 Mgr. Martin Novosad - EMEN
 268/16 19.12.2016 MAKA s.r.o.
 269/16 20.12.2016 Slovak Telekom, a.s.
 270/16 20.12.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 271/16 20.12.2016 Vojtech Hatala služby PO
 272/16 20.12.2016 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 273/16 20.12.2016 Jozef Špálek
 274/16 20.12.2016 Jozef Špálek
 275/16 20.12.2016 Jozef Špálek
 276/16 21.12.2016 KROS a.s.
 277/16 22.12.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 278/16 22.12.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 279/16 22.12.2016 POHAS,.s.r.o.
 280/16 31.12.2016 JUDr. Maroš Palik, advokát
 281/16 31.12.2016 AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
 282/16 31.12.2016 iner s.r.o.
 28316 31.12.2016 B.O.B. Group s.r.o.
 28416 31.12.2016 Roland Bluska s.r.o.
 28516 31.12.2016 ŠKP servis s.r.o.
 286/16 31.12.2016 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 287/16 31.12.2016 PRBUILDING spol. s r.o.
 288/16 31.12.2016 MIDDLEMAN s.r.o.
 289/16 31.12.2016 MIDDLEMAN s.r.o.
 290/16 31.12.2016 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
 291/16 31.12.2016 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 292/16 31.12.2016 
 293/16 31.12.2016 Dušan Kovarík - Aquaprofi
METRO Investing s.r.o.

Číslo faktúry

 Dátum
 doručenia

 Dodávateľ

 001/16 15.01.2016 FoArch spol. s r.o.
 002/16 29.01.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.

 003/16

 29.02.2016

 D.M.K. CONSULTING s.r.o.

 004/16

 31.03.2016

 D.M.K. CONSULTING s.r.o.

 005/16

 29.04.2016

 D.M.K. CONSULTING s.r.o.

 006/16

 31.05.2016

 D.M.K. CONSULTING s.r.o.

 007/16

 08.06.2016

 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 008/16 30.06.2016 METRO Bratislava a.s.
 009/16 30.06.2016 D.M.K. CONSULTING s.r.o.

 010/16

 27.07.2016

 D.M.K. CONSULTING s.r.o.

 011/16

 31.08.2016

 D.M.K. CONSULTING s.r.o.

 012/16

 20.09.2016

 D.M.K. CONSULTING s.r.o.

 013/16

 31.10.2016

 D.M.K. CONSULTING s.r.o.

 014/16

 30.11.2016

 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
top:
print: