Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Názov Starého mosta sa meniť nebude
Názov Starého mosta sa meniť nebude
(BN, 9.7.2008)
Keďže pôvodne ohlásená rekonštrukcia Starého mosta sa zmenila na vybudovanie nového mosta, zaujímalo nás, či mesto neuvažuje aj o zmene jeho názvu. Spýtali sme sa na to primátora Bratislavy Andreja ĎURKOVSKÉHO (KDH).

 

Nie, o zmene názvu neuvažujeme. Názov Starý most sa meniť nebude.

Prečo sa vedenie mesta napokon  rozhodlo pre obojsmernú premávku na obnovenom Starom moste? Je to definitívne riešenie?

Je to definitívne. Najskôr sme hovorili len o električke a o technickom riešení mosta, s prípadnou jednou lávkou. Potom som sa pýtal projektantov na možnosť aspoň jednosmernej premávky. V tom prípade by ale bolo potrebné zabezpečenie odstavných plôch kvôli možným poruchám vozidiel, či havárie. Z toho nám vyplynulo, že je ideálnejšie urobiť dva jazdné pruhy. Napokon aj požiadavka verejnosti a dopravných inžinierov smerovala tam - aby most slúžil naďalej doprave a nielen pre električku.

Aké budú po rekonštrukcii Starého mosta možnosti pre chodcov a cyklistov?

Jednoznačne chceme posliniť a rozšíriť lávky pre peších a cyklistov. Pravdepodobne sa to bude robiť podobne ako aj na iných mostoch - na jednej strane by bola cyklistická lávka, na druhej strane trasa pre peších. Lávka pre peších bude zo strany Bratislavského hradu kvôli lepšiemu výhľadu.

Potom by malo mesto riešiť aj prepojenie na ďalšie cyklotrasy...

Bez toho to samozrejme nemôže fungovať. Bude to súvisieť aj s pripravovanou rekonštrukciou nábrežných promenád na ľavej strane Dunaja a s využitím Tyršovho nábrežia na druhej strane rieky.
top:
print: