o nás | Faktúry r. 2014
Faktúry r. 2014
METRO Bratislava a.s.

Číslo faktúry

 Dátum
 doručenia

 Dodávateľ

 001/14 07.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 002/14 07.01.2014 B.O.B. Security, s.r.o.
 003/14 07.01.2014 GTS Slovakia, s.r.o.
 004/14 07.01.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 005/14 07.01.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 006/14 08.01.2014 JUDr. Henrieta Danišová
 007/14 14.01.2014 GEOASPEKT  s.r.o.
 008/14 20.01.2014 Slovak Telekom, a.s.
 009/14 21.01.2014 ZSE Energia, a.s.
 010/14 31.01.2014 Roland Bluska s.r.o.
 011/14 31.01.2014 Roland Bluska s.r.o.

 012/14

 03.02.2014

 Vojtech Hatala služby PO
 013/14 03.02.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 014/14 03.02.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 015/14 03.02.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 016/14 05.02.2014 IT - CONFIG s.r.o.
 017/14 05.02.2014 B.O.B. Security, s.r.o.
 018/14 05.02.2014 GTS Slovakia, s.r.o.
 019/14 06.02.2014 iner s.r.o.
 020/14 05.02.2014 ZSE Energia, a.s.
 021/14 05.02.2014 GEOASPEKT  s.r.o.
 022/14 10.02.2014 HLAVNĚ MESTO SR BRATISLAVA
 023/14 12.02.2014 METRO Investing s.r.o.
 024/14 12.02.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 025/14 13.02.2014 KROS a.s.
 026/14 17.02.2014 Digital Life s.r.o.
 027/14 18.02.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 028/14 19.02.2014 Slovak Telekom, a.s.
 029/14 21.02.2014 Edenred Slovakia s.r.o.
 030/14 21.02.2014 IMPA Bratislava a.s.
 031/14 24.02.2014 HOREX HX, s.r.o.
 032/14 25.02.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 033/14

 03.03.2014

 IT - CONFIG s.r.o.
 034/14 03.03.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 035/14 03.03.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 036/14 04.03.2014 ECOPRESS s.r.o.
 037/14 05.03.2014 B.O.B. Security, s.r.o.
 038/14 05.03.2014 Roland Bluska s.r.o.
 039/14 05.03.2014 Roland Bluska s.r.o.
 040/14 05.03.2014 Vojtech Hatala služby PO
 041/14 05.03.2014 GTS Slovakia, s.r.o.
 042/14 06.03.2014 iner s.r.o.
 043/14 06.03.2014 ZSE Energia, a.s.
 044/14 06.03.2014 Ing. Jana Bendžalová
 045/14 07.03.2014 GEOASPEKT  s.r.o.
 046/14 10.03.2014 HOREX HX, s.r.o.
 047/14 10.03.2014 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 048/14 18.03.2014 Slovak Telekom, a.s.
 049/14 20.03.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 050/14 20.03.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 051/14 26.03.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 052/14 27.03.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 053/14 27.03.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 054/14 31.03.2014 Bob Artor s.r.o.

 055/14

 01.04.2014

 Mgr. Maroš Palik, advokát
 056/14 01.04.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 057/14 02.04.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 058/14 02.04.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 059/14 02.04.2014 IT - CONFIG s.r.o.
 060/14 02.04.2014 Vojtech Hatala služby PO
 061/14 03.04.2014 Roland Bluska s.r.o.
 062/14 03.04.2014 Roland Bluska s.r.o.
 063/14 03.04.2014 iner s.r.o.
 064/14 03.04.2014 B.O.B. Security, s.r.o.
 065/14 03.04.2014 GTS Slovakia, s.r.o.
 066/14 07.04.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 067/14 07.04.2014 METRO Investing s.r.o.
 068/14 08.04.2014 GEOASPEKT  s.r.o.
 069/14 08.04.2014 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 070/14 10.04.2014 ZSE Energia, a.s.
 071/14 22.04.2014 Slovak Telekom, a.s.
 072/14 24.04.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 073/14 24.04.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 074/14 29.04.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 075/14 29.04.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 076/14 30.04.2014 METRO Investing s.r.o.

 077/14

 02.05.2014

 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 078/14 02.05.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 079/14 02.05.2014 Roland Bluska s.r.o.
 080/14 02.05.2014 Roland Bluska s.r.o.
 081/14 05.05.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 082/14 05.05.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 083/14 05.05.2014 GTS Slovakia, s.r.o.
 084/14 05.05.2014 GEOASPEKT  s.r.o.
 085/14 06.05.2014 iner s.r.o.
 086/14 06.05.2014 Vojtech Hatala služby PO
 087/14 06.05.2014 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
 088/14 06.05.2014 B.O.B. Security, s.r.o.
 089/14 07.05.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 090/14 07.05.2014 IMPA Bratislava a.s.
 091/14 12.05.2014 METRO Investing s.r.o.
 092/14 13.05.2014 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
 093/14 13.05.2014 ZSE Energia, a.s.
 094/14 13.05.2014
 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 095/14 13.05.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 096/14 13.05.2014 Edenred Slovakia s.r.o.
 097/14 14.05.2014 CHEMIX-D, s.r.o.
 098/14 15.05.2014 IT - CONFIG s.r.o.
 099/14 15.05.2014 IT - CONFIG s.r.o.
 100/14 16.05.2014 IMPA Bratislava a.s.
 101/14 19.05.2014 Slovak Telekom, a.s.
 102/14 26.05.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 103/14 28.05.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 104/14 30.05.2014 Roland Bluska s.r.o.
 105/14 30.05.2014 Roland Bluska s.r.o.

 106/14

 02.06.2014

 Vojtech Hatala služby PO
 107/14 02.06.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 108/14 02.06.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 109/14 03.06.2014 iner s.r.o.
 110/14 04.06.2014 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
 111/14 04.06.2014 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
 112/14 04.06.2014 IT - CONFIG s.r.o.
 113/14 04.06.2014  B.O.B. Security, s.r.o.
 114/14 04.06.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 115/14 04.06.2014 GTS Slovakia, s.r.o.
 116/14 06.06.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 117/14 09.06.2014 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 118/14 09.06.2014 ZSE Energia, a.s.
 119/14 10.06.2014 IMPA Bratislava a.s.
 120/14 11.06.2014 METRO Investing s.r.o.
 121/14 11.06.2014 METRO Investing s.r.o.
 122/14 12.06.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 123/14 16.06.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
 124/14 18.06.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 125/14 19.06.2014 Slovak Telekom, a.s.
 126/14 20.06.2014 METRO Investing s.r.o.
 127/14 24.06.2014 IMPA Bratislava a.s.
 128/14 24.06.2014 IMPA Bratislava a.s.
 129/14 30.06.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 130/14

 01
.07.2014

 Mgr. Maroš Palik, advokát
 131/14 01.07.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 132/14 01.07.2014 JUDr. Henrieta Danišová
 133/14 02.07.2014 IT - CONFIG s.r.o.
 134/14 02.07.2014 Vojtech Hatala služby PO
 135/14 02.07.2014 Roland Bluska s.r.o.
 136/14 03.07.2014 Alfa 04 a.s.
 137/14 03.07.2014 B.O.B. Security, s.r.o.
 138/14
 03.07.2014 iner s.r.o.
 139/14 03.07.2014 ZSE Energia, a.s.
 140/14 03.07.2014 GTS Slovakia, s.r.o.
 141/14 04.07.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 142/14 07.07.2014 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 143/14 09.07.2014 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
 144/14 09.07.2014 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
 145/14 09.07.2014 METRO Investing s.r.o.
 146/14 09.07.2014 METRO Investing s.r.o.
 147/14 10.07.2014 KROS a.s.
 148/14 14.07.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 149/14 14.07.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 150/14 14.07.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 151/14
 18.07.2014 Slovak Telekom, a.s.
 152/14 21.07.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 153/14 22.07.2014 Alfa 04 a.s.
 154/14 22.07.2014 Alfa 04 a.s.
 155/14 22.07.2014 Alfa 04 a.s.

 156/14

 01
.08.2014

 Mgr. Maroš Palik, advokát
 157/14 04.08.2014 METRO Investing s.r.o.
 158/14 05.08.2014 B.O.B. Security, s.r.o.
 159/14 05.08.2014 IT - CONFIG s.r.o.
 160/14 05.08.2014 Roland Bluska s.r.o.
 161/14 05.08.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 162/14 06.08.2014 GTS Slovakia, s.r.o.
 163/14 07.08.2014 iner s.r.o.
 164/14 07.08.2014 Vojtech Hatala služby PO
 165/14 07.08.2014 ZSE Energia, a.s.
 166/14 11.08.2014 IMPA Bratislava a.s.
 167/14 11.08.2014 IMPA Bratislava a.s.
 168/14 14.08.2014 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 169/14 18.08.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s
 170/14 18.08.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 171/14 18.08.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 172/14 19.08.2014 Edenred Slovakia s.r.o.
 173/14 20.08.2014 Slovak Telekom, a.s.
 174/14 25.08.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 175/14

 03
.09.2014

 Mgr. Maroš Palik, advokát
 176/14 03.09.2014 IT - CONFIG s.r.o.
 177/14 05.09.2014 B.O.B. Security, s.r.o.
 178/14 05.09.2014 Vojtech Hatala služby PO
 179/14 05.09.2014 iner s.r.o.
 180/14 05.09.2014 Roland Bluska s.r.o.
 181/14 05.09.2014 ZSE Energia, a.s.
 182/14 05.09.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 183/14 08.09.2014 GTS Slovakia, s.r.o.
 184/14 09.09.2014 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 185/14 10.09.2014 Technická išpekcia, a.s.
 186/14 10.09.2014 Ing. Peter Plunár - PPP
 187/14 12.09.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 188/14 12.09.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 189/14 16.09.2014 VNET a.s.
 190/14 19.09.2014 Slovak Telekom, a.s.
 191/14 24.09.2014 IMPA Bratislava a.s.
 192/14
 29.09.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 193/14 29.09.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 194/14 29.09.2014 METRO Investing s.r.o.

 195/14

 01
.10.2014

 Roland Bluska s.r.o.
 196/14 02.10.2014 Vojtech Hatala služby PO
 197/14 02.10.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 198/14 02.10.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 199/14 03.10.2014 IT - CONFIG s.r.o.
 200/14 03.10.2014 B.O.B. Security, s.r.o.
 201/14 03.10.2014 GTS Slovakia, s.r.o.
 202/14 06.10.2014 iner s.r.o.
 203/14 07.10.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 204/14 07.10.2014 METRO Investing s.r.o.
 205/14 08.10.2014 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 206/14 08.10.2014 ZSE Energia, a.s.
 207/14 08.10.2014 POHAS, s.r.o.
 208/14 10.10.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 209/14 10.10.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 210/14 10.10.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 211/14 13.10.2014 SETING Bratislava, spol. s r.o.
 212/14 15.10.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 213/14 16.10.2014 CHEMIX-D, s.r.o.
 214/14 20.10.2014 Slovak Telekom, a.s.
 215/14 27.10.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 216/14

 03
.11.2014

 Vojtech Hatala služby PO
 217/14 03.11.2014 iner s.r.o.
 218/14 03.11.2014 Roland Bluska s.r.o.
 219/14 04.11.2014 IT - CONFIG s.r.o.
 220/14 04.11.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 221/14 05.11.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 222/14 05.11.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 223/14 05.11.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 224/14 05.11.2014 GTS Slovakia, s.r.o.
 225/14 06.11.2014 B.O.B. Security, s.r.o.
 226/14 18.11.2014 TREND Representative, s.r.o.
 227/14 07.11.2014 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 228/14 07.11.2014 ZSE Energia, a.s.
 229/14 07.11.2014 METRO Investing s.r.o.
 230/14 10.11.2014 METRO Investing s.r.o.
 231/14 14.11.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 232/14 19.11.2014 METRO Investing s.r.o.
 233/14 19.11.2014 Slovak Telekom, a.s.
 234/14 19.11.2014 METRO Investing s.r.o.
 235/14 24.11.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 236/14 24.11.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 237/14 28.11.2014 METRO Investing s.r.o.
 238/14 28.11.2014 METRO Investing s.r.o.

 239/14

 01.12.2014

 Mgr. Maroš Palik, advokát
 240/14 01.12.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 241/14 02.12.2014 Roland Bluska s.r.o.
 242/14 02.12.2014 iner s.r.o.
 243/14 02.12.2014 Edenred Slovakia s.r.o.
 244/14 03.12.2014 Vojtech Hatala služby PO
 245/14 03.12.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
 246/14 04.12.2014 B.O.B. Security, s.r.o.
 247/14 04.12.2014 BENESTRA s.r.o.
 248/14 05.12.2014 IT - CONFIG s.r.o.
 249/14 08.12.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 250/14 08.12.2014 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 251/14 08.12.2014 ZMV, s.r.o.
 252/14 12.12.2014 METRO Investing s.r.o.
 253/14 12.12.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 254/14 16.12.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 255/14 16.12.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 256/14 16.12.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 257/14 17.12.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 258/14 17.12.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 259/14 17.12.2014 KROS a.s.
 260/14 18.12.2014 Vojtech Hatala služby PO
 261/14 19.12.2014 Slovak Telekom, a.s.
 262/14 19.12.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 263/14 31.12.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 264/14 31.12.2014 B.O.B. Security, s.r.o.
 265/14 31.12.2014 IT - CONFIG s.r.o.
 266/14 31.12.2014 iner s.r.o.
 267/14 31.12.2014 ZSE Energia, a.s.
 268/14 31.12.2014 Mgr. Maroš Palik, advokát
 269/14 31.12.2014Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
 270/14 31.12.2014 Roland Bluska s.r.o.
 271/14 31.12.2014 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 272/14 31.12.2014 ZMV, s.r.o.
METRO Investing s.r.o.

Číslo faktúry

 Dátum
 doručenia

 Dodávateľ

 001/14 08.01.2014 ESP plus, s.r.o.
 002/14 20.01.2014 Slovak Telekom, a.s.
 003/14 29.01.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 004/14 31.01.2014 Roland Bluska s.r.o.

 005/14

 03.02.2014

 ŠKP servis s.r.o.
 006/14 18.02.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 007/14 19.02.2014 Slovak Telekom, a.s.
 008/14 21.02.2014 Edenred Slovakia s.r.o.

 009/14

 05.03.2014

 ŠKP servis s.r.o.
 010/14 05.03.2014 Roland Bluska s.r.o.
 011/14 17.03.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 012/14 17.03.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 013/14 18.03.2014 Slovak Telekom, a.s.
 014/14 18.03.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 015/04 20.03.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.

 
016/04

 02.04.2014

 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 017/04 02.04.2014 ŠKP servis s.r.o.
 018/04 03.04.2014 Roland Bluska s.r.o.
 019/04 08.04.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 020/14 15.04.2014 Kongres STUDIO, spol. s r.o.
 021/14 15.04.2014 Nakladatelství FORUM s.r.o., organiz. složka
 022/14 22.04.2014 Slovak Telekom, a.s.
 023/14 24.04.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 024/14 24.04.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 025/14 28.04.2014 ORMAN spol. s r.o.
 026/14 29.04.2014 ESP plus, s.r.o.

 027/14

 02.05.2014

 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 028/14 02.05.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 029/14 02.05.2014 Roland Bluska s.r.o.
 030/14 06.05.2014 ŠKP servis s.r.o.
 031/14 12.05.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 032/14 14.05.2014 Edenred Slovakia s.r.o.
 033/14 19.05.2014 Slovak Telekom, a.s.
 034/14 30.05.2014 Roland Bluska s.r.o.

 035/14

 09.06.2014

 ŠKP servis s.r.o.
 036/14 11.06.2014 GEOASPEKT  s.r.o.
 037/14 11.06.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 038/14 17.06.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 039/14 19.06.2014 Slovak Telekom, a.s.
 040/14 20.06.2014 ESP plus, s.r.o.
 041/14 30.06.2014 METRO Bratislava a.s.

 042/14

 03.07.2014

 Roland Bluska s.r.o.
 043/14 03.07.2014 ŠKP servis s.r.o.
 044/14 09.07.2014 GEOASPEKT  s.r.o.
 045/14 14.07.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 046/14 14.07.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 047/14 14.07.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 048/14 21.07.2014 Slovak Telekom, a.s.

 049/14

 01.08.2014

 ESP plus, s.r.o.
 050/14 05.08.2014 Roland Bluska s.r.o.
 051/14 05.08.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 052/14 07.08.2014 ŠKP servis s.r.o.
 053/14 18.08.2014 Nakladatelství FORUM s.r.o., organiz. složka
 054/14 19.08.2014 Edenred Slovakia s.r.o.
 055/14 20.08.2014 Slovak Telekom, a.s.

 056/14

 03.09.2014

 ŠKP servis s.r.o.
 057/14 05.09.2014 Roland Bluska s.r.o.
 058/14 12.09.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 059/14 12.09.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 060/14 12.09.2014 IMPA Bratislava, a.s.
 061/14 19.09.2014 Slovak Telekom, a.s.
 062/14 24.09.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 063/14 29.09.2014 ESP plus, s.r.o.

 064/14

 01.10.2014

 Roland Bluska s.r.o.
 065/14 02.10.2014 ŠKP servis s.r.o.
 066/14 10.10.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 067/14 10.10.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 068/14 10.10.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 069/14 15.10.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 070/14 20.10.2014 Slovak Telekom, a.s.

 071/14

 03.11.2014

 Roland Bluska s.r.o.
 072/14 06.11.2014 ŠKP servis s.r.o.
 073/14 10.11.2014 GEOASPEKT  s.r.o.
 074/14 18.11.2014 ESP plus, s.r.o.
 075/14 04.12.2014 PORADCA s.r.o.
 076/14 19.11.2014 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 077/14 19.11.2014 Nakladatelství FORUM s.r.o., organiz. složka
 078/14 19.11.2014 Slovak Telekom, a.s.
 079/14 19.11.2014 Vassal EKO s.r.o.
 080/14 26.11.2014 GEOASPEKT  s.r.o.
 081/14 28.11.2014 ESP plus, s.r.o.

 082/14

 02.12.2014

 Roland Bluska s.r.o.
 083/14 02.12.2014 Edenred Slovakia s.r.o.
 084/14 15.12.2014 ŠKP servis s.r.o.
 085/14 17.12.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 086/14 17.12.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 087/14 17.12.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 088/14 17.12.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 089/14 17.12.2014 D.M.K. CONSULTING s.r.o.
 090/14 19.12.2014 Slovak Telekom, a.s.
 091/14 31.12.2014 METRO Bratislava a.s.
 092/14 31.12.2014 ŠKP servis s.r.o.
 093/14 31.12.2014 Roland Bluska s.r.o.
top:
print: