o nás | Faktúry r. 2012
Faktúry r. 2012
Zákonom č. 282/2011 z 19.10.2011 sa ruší nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z., ktorým bola imitovaná hodnota objednávok a faktúr, ktoré sa nezverejňovali)   
METRO Bratislava a.s.

Číslo faktúry

 Dátum
 doručenia

 Dodávateľ

 306/11 22.12.2011 Slovak Telekom, a.s.
 307/11 30.12.2011 Notársky úrad, JUDr.  Grófiková
 308/11 30.12.2011 Juraj Nagy - CONFIG
 311/11 30.12.2011 Roland Bluska
 314/11 30.12.2011 D.M.K. Consulting s.r.o.
 315/11 30.12.2011 D.M.K. Consulting s.r.o.
 316/11 30.12.2011 D.M.K. Consulting s.r.o.

 001/12

 03.01.2012

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 002/12 04.01.2012 Edenred Slovakia, s.r.o
 003/12 05.01.2012 B.O.B.Security, spol. s r.o.
 004/12 09.01.2012 iner s.r.o
 005/12 09.01.2012 KROS a.s.
 006/12 10.01.2012 Slovak telekom, a.s.
 007/12 10.01.2012 Hlavné mesto SR Bratislava
 008/12 10.01.2012 Železnice Slovenskej republiky
 009/12 11.01.2012 Centrálny depozitár CP SR, a.s.
 010/12 12.01.2012 Alfa 04 a.s.
 011/12 12.01.2012 GTS Slovakia, a.s.
 012/12 13.01.2012 JUDr. Henrieta Danišová
 013/12 18.01.2012 ZSE Energia, a.s.
 014/12 19.01.2012 VNET a.s.
 015/12 20.01.2012 Slovak Telekom, a.s.
 016/12 24.01.2012 Alfa 04 a.s.
 017/12 25.01.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 018/12 27.01.2012 ZSE Energia, a.s.
 019/12 31.01.2012 Mgr. Maroš Palik, advokát

 020/12

 01.02.2012

 IMPA Bratislava, a.s.
 021/12 02.02.2012 Vojtech Hatala Služby PO
 022/12 02.02.2012 Roland Bluska
 023/12 02.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 024/12 02.02.2012 iner s.r.o
 025/12 03.02.2012 B.O.B.Security, spol. s r.o.
 026/12 07.02.2012 IT-CONFIG s.r.o.
 027/12 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s.
 028/12 08.02.2012 Hlavné mesto SR Bratislava
 029/12 10.02.2012 GTS Slovakia, a.s.
 030/12 14.02.2012 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 031/12 16.02.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 032/12 16.02.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 033/12 16.02.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 034/12 20.02.2012 VNET a.s.
 035/12 20.02.2012 ZSE Energia, a.s.
 036/12 21.02.2012 Mgr. Maroš Palik, advokát
 037/12 21.02.2012 ÚEOS-KOmercia, a.s.
 038/12 22.02.2012 Verejné prístavy, a.s.
 039/12 22.02.2012 Slovak Telekom, a.s.
 040/12 23.02.2012 Ecopress a.s.
 041/12 23.02.2012 METRO Investing s.r.o.
 042/12 23.02.2012 METRO Investing s.r.o.
 043/12 28.02.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 044/12 29.02.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.

 045/12

 01.03.2012

 iner s.r.o
 046/12 02.03.2012 HOREX HX, s.r.o.
 047/12 02.03.2012 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 048/12 05.03.2012 Vojtech Hatala Služby PO
 049/12 05.03.2012 Roland Bluska
 050/12 05.03.2012 HOREX HX, s.r.o.
 051/12 06.03.2012 B.O.B.Security, spol. s r.o.
 052/12 06.03.2012 ZSE Energia, a.s.
 053/12 07.03.2012 IT-CONFIG s.r.o.
 054/12 07.03.2012 Slovak Telekom, a.s.
 055/12 07.03.2012 Ecopress a.s.
 056/12 08.03.2012 Hlavné mesto SR Bratislava
 057/12 08.03.2012 Mgr. Maroš Palik, advokát
 058/12 13.03.2012 Slovak Telekom, a.s.
 059/12 13.03.2012 GTS Slovakia, a.s.
 060/12 16.03.2012 Slovak Telekom, a.s
 061/12 19.03.2012 VNET a.s.
 062/12 19.03.2012 Slovak Telekom, a.s
 063/12 20.03.2012 Slovak Telekom, a.s
 064/12 22.03.2012 Ing. Roman Horečný
 065/12 22.03.2012 Mgr. Maroš Palik, advokát
 066/12 26.03.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 067/12 26.03.2012 EUROCOMM SR, s.r.o.
 068/12 27.03.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 069/12

 02.04.2012

 Edenred Slovakia, s.r.o
 070/12 02.04.2012 iner s.r.o
 071/12 03.04.2012 Roland Bluska
 072/12 03.04.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 073/12 04.04.2012 IT-CONFIG s.r.o.
 074/12 04.04.2012 Vojtech Hatala Služby PO
 075/12 10.04.2012 B.O.B.Security, spol. s r.o.
 076/12 10.04.2012 ZSE Energia, a.s.
 077/12 11.04.2012 Hlavné mesto SR Bratislava
 078/12 11.04.2012 GTS Slovakia, a.s.
 079/12 11.04.2012 Slovak Telekom, a.s
 080/12 12.04.2012 Mýval Slovakia, s.r.o.
 081/12 16.04.2012 Alfa 04 a.s.
 082/12 17.04.2012 VNET a.s.
 083/12 19.04.2012 Slovak Telekom, a.s
 084/12 24.04.2012 Verejné prístavy, a.s.
 085/12 24.04.2012 IMPA Bratislava, a.s.
 086/12 24.04.2012 Mgr. Maroš Palik, advokát
 087/12 27.04.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 088/12 30.04.2012 Svetlík - auditreal, s.r.o.

 089/12

 02.05.2012

 D.M.K. Consulting s.r.o.
 090/12 02.05.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 091/12 02.05.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 092/12 02.05.2012 CHEMIX-D, s.r.o.
 093/12 03.05.2012 iner s.r.o
 094/12 04.05.2012 Roland Bluska
 095/12 04.05.2012 Vojtech Hatala Služby PO
 096/12 04.05.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 097/12 04.05.2012 IT-CONFIG s.r.o.
 098/12 04.05.2012 GEOASPEKT s.r.o
 099/12 09.05.2012 B.O.B.Security, spol. s r.o.
 100/12 09.05.2012 ZSE Energia, a.s.
 101/12 09.05.2012 Q-Translation Slovakia, s.r.o.
 102/12 10.05.2012 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 103/12 11.05.2012 GTS Slovakia, a.s.
 104/12 11.05.2012 Hlavné mesto SR Bratislava
 105/12 11.05.2012 Slovak Telekom, a.s
 106/12 11.05.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 107/12 11.05.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 108/12 11.05.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 109/12 15.05.2012 Mgr. Maroš Palik, advokát
 110/12 17.05.2012 VNET a.s
 111/12 17.05.2012 IT-CONFIG s.r.o.
 112/12 17.05.2012 OFIS-BAU spol. s r.o.
 113/12 18.05.2012 METRO Investing s.r.o.
 114/12 21.05.2012 Slovak Telekom, a.s
 115/12 21.05.2012 Mgr. Maroš Palik, advokát
 116/12 23.05.2012 GEOASPEKT s.r.o
 117/12 28.05.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 118/12 18.05.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 119/12 31.05.2012 Poradaca podnikateľa, spol. s r.o.

 120/12

 01.06.2012

 iner s.r.o
 121/12 05.06.2012 B.O.B.Security, spol. s r.o.
 122/12 05.06.2012 Vojtech Hatala Služby PO
 123/12 05.06.2012 Roland Bluska s.r.o.
 124/12 05.06.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 125/12 06.06.2012 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 126/12 07.06.2012 ZSE Energia, a.s.
 127/12 07.06.2012 Slovak Telekom, a.s
 128/12 07.06.2012 Hlavné mesto SR Bratislava
 129/12 08.06.2012 ISTROS, a.s.
 130/12 08.06.2012 Notársky úrad, JUDr. Zuzana Grófiková
 131/12 12.06.2012 IT-CONFIG s.r.o.
 132/12 13.06.2012 GTS Slovakia, a.s.
 133/12 13.06.2012 Mgr. Maroš Palik, advokát
 134/12 14.06.2012 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 135/12 18.06.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 136/12 19.06.2012 REMING CONSULT a.s.
 137/12 19.06.2012 METRO Investing s.r.o.
 138/12 20.06.2012 Slovak Telekom, a.s
 139/12 20.06.2012 VNET a.s
 140/12 21.06.2012 Kros a.s.

 141/12

 02.07.2012

 Edenred Slovakia, s.r.o
 142/12 03.07.2012 iner s.r.o
 143/12 03.07.2012 OFIS-BAU spol. s r.o.
 144/12 03.07.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 145/12 03.07.2012 Vojtech Hatala Služby PO
 146/12 03.07.2012 JUDr. Henrieta Danišová
 147/12 04.07.2012 Roland Bluska s.r.o.
 148/12 04.07.2012 IT-CONFIG s.r.o.
 149/12 04.07.2012 SETING Bratislava apol. s r.o.
 150/12 06.07.2012 Mgr. Maroš Palik, advokát
 151/12 10.07.2012 Slovak Telekom, a.s
 152/12 10.07.2012 Hlavné mesto SR Bratislava
 153/12 10.07.2012 ZSE Energia, a.s.
 154/12 10.07.2012 B.O.B.Security, spol. s r.o.
 155/12 11.07.2012 GTS Slovakia, a.s.
 156/12 12.07.2012 IT-CONFIG s.r.o.
 157/12 20.07.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 158/12 25.07.2012  Aspena s.r.o.
 159/12 26.07.2012  FULL SERVIS, spol. s r.o.
 160/12 25.07.2012  FULL SERVIS, spol. s r.o.
 161/12 30.07.2012  VNET a.s
 162/12 30.07.2012  Slovak Telekom, a.s

 163/12

 02.08.2012

 FULL SERVIS, spol. s r.o.
 164/12 02.08.2012  iner s.r.o
 165/12 03.08.2012  IT-CONFIG s.r.o.
 166/12 03.08.2012  B.O.B.Security, spol. s r.o.
 167/12 03.08.2012  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 168/12 03.08.2012  Roland Bluska s.r.o.
 169/12 03.08.2012  Vojtech Hatala Služby PO
 170/12 03.08.2012  Autopolis s.r.o.
 171/12 07.08.2012  GTS Slovakia, a.s.
 172/12 07.08.2012  REMING CONSULT a.s.
 173/12 09.08.2012  ZSE Energia, a.s.
 174/12 09.08.2012  Hlavné mesto SR Bratislava
 175/12 09.08.2012  Slovak Telekom, a.s
 176/12 09.08.2012  Mgr. Maroš Palik, advokát
 177/12 10.08.2012  D.M.K. Consulting s.r.o.
 178/12 10.08.2012  D.M.K. Consulting s.r.o.
 179/12 10.08.2012  D.M.K. Consulting s.r.o.
 180/12 10.08.2012  D.M.K. Consulting s.r.o.
 181/12 10.08.2012  D.M.K. Consulting s.r.o.
 182/12 14.08.2012  Ing. Roman Horečný
 183/12 14.08.2012  Ing. Jana Bendžalová
 184/12 17.08.2012  VNET a.s
 185/12 21.08.2012  REMING CONSULT a.s.
 186/12 23.08.2012  Slovak Telekom, a.s
 187/12 27.08.2012  OFIS-BAU spol. s r.o.
 188/12 31.08.2012  METRO Investing s.r.o.

 189/12

 03.09.2012

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 190/12 03.09.2012  iner s.r.o
 191/12 04.09.2012  IMPA Bratislava, a.s.
 192/12 04.09.2012  VNET a.s
 193/12 05.09.2012  Alfa 04 a.s.
 194/12 05.09.2012  IT-CONFIG s.r.o.
 195/12 05.09.2012  Vojtech Hatala Služby PO
 196/12 05.09.2012  ZSE Energia, a.s.
 197/12 05.09.2012  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 198/12 05.09.2012  Roland Bluska s.r.o.
 199/12 06.09.2012  B.O.B.Security, spol. s r.o.
 200/12 07.09.2012  Slovak Telekom, a.s
 201/12 10.09.2012  Mgr. Maroš Palik, advokát
 202/12 10.09.2012  GTS Slovakia, a.s.
 203/12 11.09.2012  Hlavné mesto SR Bratislava
 204/12 12.09.2012  D.M.K. Consulting s.r.o.
 205/12 12.09.2012  D.M.K. Consulting s.r.o.
 206/12 17.09.2012  VNET a.s
 207/12 18.09.2012  Slovak Telekom, a.s
 208/12 20.09.2012  IMPA Bratislava, a.s.
 209/12 28.09.2012  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 210/12 28.09.2012  Edenred Slovakia, s.r.o
 211/12 28.09.2012  REMING CONSULT a.s.

 212/12

 02.10.2012

 IT-CONFIG s.r.o.
 213/12 02.10.2012  Vojtech Hatala Služby PO
 214/12 02.10.2012  iner s.r.o
 215/12 02.10.2012  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 216/12 03.10.2012  Roland Bluska s.r.o.
 217/12 04.10.2012  FULL SERVIS, spol. s r.o.
 218/12 05.10.2012  ZSE Energia, a.s.
 219/12 05.10.2012  B.O.B.Security, spol. s r.o.
 220/12 05.10.2012  GTS Slovakia, a.s.
 221/12 08.10.2012  Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
 222/12 09.10.2012  Slovak Telekom, a.s
 223/12 10.10.2012  Mgr. Maroš Palik, advokát
 224/12 10.10.2012  D.M.K. Consulting s.r.o.
 225/12 10.10.2012  D.M.K. Consulting s.r.o.
 226/12 15.10.2012  Hlavné mesto SR Bratislava
 227/12 15.10.2012   POHAS s.r.o.
 228/12 17.10.2012  VNET a.s
 229/12 19.10.2012  Slovak Telekom, a.s
 230/12 19.10.2012  Mgr. Maroš Palik, advokát
 231/12 19.10.2012  CHEMIX-D, s.r.o.
 232/12 25.10.2012  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 233/12

 02.11.2012

  Mgr. Maroš Palik, advokát
 234/12 05.11.2012  TREND Representative, s.r.o.
 235/12 05.11.2012  iner s.r.o
 236/12 08.11.2012  ZSE Energia, a.s.
 237/12 08.11.2012  Slovak Telekom, a.s
 238/12 08.11.2012  Hlavné mesto SR Bratislava
 239/12 08.11.2012  Vojtech Hatala Služby PO
 240/12 08.11.2012  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 241/12 08.11.2012  GTS Slovakia, a.s.
 242/12 08.11.2012  Roland Bluska
 243/12 08.11.2012  B.O.B.Security, spol. s r.o.
 244/12 08.11.2012  IT-CONFIG s.r.o.
 245/12 09.11.2012  NOTÁRSKY ÚRAD , JUDr. Zuzana Grófiková
 246/12 09.11.2012  FULL SERVIS, spol. s r.o.
 247/12 11.11.2012  VNET a.s
 248/12 19.11.2012  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 250/12 20.11.2012  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 251/12 20.11.2012  METRO Investing s.r.o.
 252/12 20.11.2012  METRO Investing s.r.o.
 253/12 21.11.2012  Slovak Telekom, a.s
 254/12 22.11.2012  Alfa 04 a.s.
 255/12 26.11.2012  REMING CONSULT a.s.
 256/12 29.11.2012  FULL SERVIS, spol. s r.o.

 257/12

 03.12.2012

 Mgr. Maroš Palik, advokát
 258/12 04.12.2012  OFIS-BAU, spol. s r.o.
 259/12 04.12.2012  IT-CONFIG s.r.o.
 260/12 04.12.2012  iner s.r.o
 261/12 04.12.2012  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 262/12 04.12.2012  Vojtech Hatala Služby PO
 263/12 04.12.2012  Roland Bluska
 264/12 06.12.2012  B.O.B.Security, spol. s r.o.
 265/12 06.12.2012  GTS Slovakia, a.s.
 266/12 07.12.2012  Slovak Telekom, a.s
 267/12 12.12.2012  Hlavné mesto SR Bratislava
 268/12 12.12.2012  METRO Investing s.r.o.
 269/12 13.12.2012  D.M.K. Consulting s.r.o.
 270/12 13.12.2012  D.M.K. Consulting s.r.o.
 271/12 13.12.2012  D.M.K. Consulting s.r.o.
 272/12 13.12.2012  D.M.K. Consulting s.r.o.
 273/12 13.12.2012  D.M.K. Consulting s.r.o.
 274/12 17.12.2012  VNET a.s
 275/12 18.12.2012  Vojtech Hatala Služby PO
 276/12 19.12.2012  OFIS-BAU spol. s r.o.
 279/12 20.12.2012  Slovak Telekom, a.s
 280/12 21.12.2012  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 281/12 21.12.2012  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
 282/12 31.12.2012  Roland Bluska
 283/12 31.12.2012  iner s.r.o
 284/12 31.12.2012  B.O.B.Security, spol. s r.o.
 285/12 31.12.2012  IT-CONFIG s.r.o.
 286/12 31.12.2012  GTS Slovakia, a.s.
 287/12 31.12.2012  IMPA Bratislava a.s.
 288/12 31.12.2012  Hlavné mesto SR Bratislava
 289/12 31.12.2012  Centrálny depozitár CP SR, a.s.
 290/12 31.12.2012  Slovak Telekom, a.s
 293/12 31.12.2012  D.M.K. Consulting s.r.o.
 METRO Investing s.r.o.

Číslo faktúry

 Dátum
 doručenia

 Dodávateľ

 001/12 09.01.2012 Edenred Slovakia, s.r.o.
 002/12 10.01.2012 Slovak telekom, a.s.
 003/12 13.01.2012 GTS Slovakia, a.s.
 004/12 18.01.2012 Slovak telekom, a.s.
 005/12 23.01.2012 PORADCA, s.r.o.
 006/12 23.01.2012 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
 008/12 28.01.2012 FULL SERVIS, spol. s r.o.

 009/12

 02.02.2012

 Roland Bluska s.r.o.
 010/12 03.02.2012 ŠKP servis s.r.o.
 011/12 08.02.2012 Slovak telekom, a.s.
 012/12 10.02.2012 GTS Slovakia, a.s.
 013/12 13.02.2012 Nakladetelství FORUM s.r.o.
 014/12 16.02.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 015/12 16.02.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 016/12 16.02.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 017/12 21.02.2012 Slovak telekom, a.s.
 018/12 29.02.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.

 019/12

 05.03.2012

 ŠKP servis s.r.o.
 020/12 05.03.2012 Roland Bluska s.r.o.
 021/12 07.03.2012 Slovak telekom, a.s
 022/12 13.03.2012 GTS Slovakia, a.s.
 023/12 19.03.2012 Nakladetelství FORUM s.r.o.
 024/12 19.03.2012 Slovak telekom, a.s.
 025/12 30.03.2012 ŠEVT a.s.

 026/12

 03.04.2012

 Edenred Slovakia, s.r.o.
 027/12 03.04.2012 Roland Bluska s.r.o.
 028/12 03.04.2012 ŠKP servis s.r.o.
 029/12 11.04.2012 Slovak telekom, a.s.
 030/12 11.04.2012 GTS Slovakia, a.s.
 031/12 20.04.2012 Slovak telekom, a.s.

 032/12

 02.05.2012

 D.M.K. Consulting s.r.o.
 033/12 02.05.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 034/12 02.05.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 035/12 02.05.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 036/12 04.05.2012 Roland Bluska s.r.o.
 037/12 09.05.2012 ŠKP servis s.r.o.
 038/12 11.05.2012 GTS Slovakia, a.s.
 039/12 11.05.2012 Slovak telekom, a.s.
 040/12 11.05.2012 D.M.K. Consulting s.r.o.
 041/12 18.05.2012 Slovak telekom, a.s.
top:
print: