o nás | Objednávky r. 2012
Objednávky r. 2012
 
Objednávky za METRO Bratislava a.s.
Zákonom č. 282/2011 z 19.10.2011 sa ruší nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z., ktorým bola imitovaná hodnota objednávok a faktúr, ktoré sa nezverejňovali)    ...

celý článok

Objednávky za METRO Investing s.r.o.
Objednávky, zverejnené podľa zákona č.211/2000 Z. z. v platnom znení 
za obdobie  od 1.1.2012 do 31.12.2012             ...

celý článok
top:
print: