Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Dve trate, spoločný tunel
Dve trate, spoločný tunel
(SME 11.2.2008)

Mesto spolupracuje na zladení trate nosného systému MHD s traťou plánovanej železnice. V súvislosti s projektom plánovanej železničnej trate TEN-T, ktorá bude prechádzať mestom a prepájať európske železničné koridory, podpísalo mesto koncom roka memorandum o spolupráci s ministerstvom dopravy. Jej obsahom má byť koordinácie železničnej trate s navrhovanou traťou mestského vlaku – nosným systémom MHD. Spoločný pre obe trate má byť tunel pod Dunajom.

TEN-T čaká na doriešenie návrhu MHD

Na to, aby sa o ňom rozhodlo, je dôležité doriešiť návrh nosného systému MHD. Preto dá mesto v spolupráci s ministerstvom vypracovať technicko-ekonomickú štúdiu úseku Bosákova – Janíkov dvor. V súčasnosti spracovatelia štúdie TEN-T vyhodnocujú pripomienky. „Za Petržalku sme pripomienkovali napríklad variantné riešenie v území hneď za Dunajom. V jednom sa po rozplete tratí (železničnej a mestskej) na petržalskom brehu delí železničná trať do dvoch tunelov a mestský vlak pokračuje v jednom. V druhom variante je to naopak. Návrhy sa líšia rôznou polohou zastávok,“ hovorí Kvetoslava Čurná z miestneho úradu Petržalka.

Varianty určujú polohy zastávok

V prípade, že sa rozdvojí tunel pre mestský vlak, na rozdelenom úseku nebudú zastávky. To by znamenalo, že prvá zastávka nosného systému MHD by bola až za Einsteinovou. „Nebolo by obslúžené územie pri Dunaji, kde je plánovaná výstavba celomestského centra Petržalka a celá lokalita od rieky až po Bosákovu ulicu.“ Mestská časť preto preferuje druhý variant, ktorý by umožnil umiestniť zastávku už v lokalite medzi Dunajom a Einsteinovou. Ďalšiu navrhuje medzi Bosákovou a Námestím hraničiarov. Železnice však presadzujú odlišný variant.

Petržalka chce dráhu MHD v tuneli

Petržalka tiež bojuje o to, akú podobu bude mať mestská dráha. „Nie sme spokojní s polozapusteným variantom. Zatiaľ totiž nie je jasné, do akej miery bude zapustený – ako vysoko bude jeho horná hrana. Ako príklad uvediem, že aj petržalská diaľnica je charakterizovaná rovnako ako polozapustená,“ hovorí Čurná. Obáva sa, že dráha vytvorí bariéru, ktorá povedie stredom Petržalky. Mestská časť preto presadzuje, aby trať viedla pod povrchom, v tuneli.
top:
print: