o nás | Objednávky r. 2011 od 1.5.2011 do 31.12.2011
Objednávky r. 2011 od 1.5.2011 do 31.12.2011
Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z.  z 30.3.2011 sa stanovila hodnota objednávok a faktúr, ktoré sa nezverejňujú (ak hodnota nepresahuje sumu 1000 Eur bez DPH)   

 Dátum 

 Dodávateľ / obsah objednávky           


 08.6.2011

 OFIS - BAU, spol. s r.o. / NS MHD - Deratizácia na plochách podľa ZoD na kosenie 
 08.6.2011 OFIS - BAU, spol. s r.o. / NS MHD - Kosenie a čistenie pod Starým mostom
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
top:
print: