o nás | Objednávky r. 2011 od 1.1.2011 do 30.4.2011
Objednávky r. 2011 od 1.1.2011 do 30.4.2011
Objednávky, zverejnené podľa zákona č.211/2000 Z. z. v platnom znení 
za obdobie  od 1.1.2011 do 30.4.2011                                                            

DátumDodávateľ / obsah objednávky
10.01.2011Ing. Peter Plunár - PPP / NS MHD -vypracovanie projektu organizácie dopravy - otvorenie chodníka pre peších na St.moste
24.01.2011BreakPoint s.r. / Zapracovanie zmien v redakčnom systéme web stránky
25.01.2011Mobilita servis spol. s r.o / NS MHD - realizácia dočasn.dopr.zn. na - otvorenie chodníka pre peších na St.moste
07.02.2011Azim Farhadi / NS MHD - Nakrúcanie a digitálne spracovanie - Stretnutie s občanmi v súvislosti s budovaním NS MHD
11.02.2011Audio Music / NS MHD - Ozvučenie - Stretnutie s občanmi v súvislosti s budovaním NS MHD 
22.02.2011Jana Vrábelová - WILLIAM / NS MHD /DP/ -Lepenkové krabice a igelitové tašky
22.02.2011Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. / NS MHD - inzerát v Petržalských novinách
02.03.2011ORMAN spol. s r.o. / NS MHD /DP/ -Tlač anketových hárkov k dopravnému prieskumu
21.03.2011Rastislav Horínek / Kontrola požiarnych hydrantov
21.03.2011Jana Vrábelová - WILLIAM / Objednávka kancelárskych potrieb
21.03.2011Ing. Petronela Lačšeková CSc. / Vypracovanie znaleckého posudku na objekty INPAKO I, II
04.4.2011OFIS BAU - spol. s r.o. / NS MHD - vyčistenie prenajatej plochy pod Starým mostom
12.04.2011FULL servis / Objednávka kancelárskych potrieb       
top:
print: