o nás | Faktúry r. 2011 od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry r. 2011 od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry, zverejnené podľa zákona č.211/2000 Z. z. v platnom znení 
za obdobie  od 1.1.2011 do 30.4.2011  
Dátum doručeniaDodávateľ
10.1.2011Kros a.s. 
10.1.2011Slovenský plynárenský  priemysel , a.s.
10.1.2011Mgr. Maroš Palík advokát 
10.1.2011METRO Investing s.r.o.
12.1.2011JUDr. Henrieta Danišová
19.1.2011ZSE Energia, a.s.
20.1.2011Slovak Telekom, a.s.
24.1.2011Ing. Peter Plunár - PPP
24.1.2011Verejné prístavy, a.s.
24.1.2011VNET a.s.
26.1.2010Orange Slovensko, a.s.
26.1.2010IMPA Bratislava, a.s.
31.1.2011FULL SERVIS, spol. s r.o.
1.2.2011Vojtech Hatala - služby PO
2.2.2011Slovenský plynárenský priemysel, a.s. str. 2
2.2.2011iner s.r.o.
2.2.2011ŠKP servis s.r.o.
3.2.2011Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska str. 2
3.2.2011Juraj Nagy CONFIG
3.2.2011B.O.B. Security, spol. s r.o.
3.2.2011METRO Investing s.r.o. 
3.2.2011
4.2.2011
METRO Investing s.r.o.
GTS Slovakia, a.s.
7.2.2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
7.2.2011Mgr. Maroš Palik advokát
8.2.2011Jozef Talajka str. 2
8.2.2011TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. str. 2 3 4
9.2.2011CÍGLER SOFTWARE a.s.
9.2.2011Slovak Telekom, a.s.
9.2.2011Hlavné mesto SR Bratislava
10.2.2011ZSE Energia, a.s.
10.2.2011Mgr. Maroš Palik advokát str. 2 3 4 5 6 7
14.2.2011Roland Bluska
18.2.2011Tlačová agentúra Slovenskej republiky
18.2.2011IMPA Bratislava, a.s.
21.2.2011VNET a.s.
21.2.2011Slovak Telekom, s.s.
24.2.2011ECOPRESS a s.
28.2.2011Ladislav Kiprich - AUDIO -  MUSIC
28.2.2011TURČEK - GEOTECHNIKA str. 2
28.2.2011BREAKPOINT, s.r.o.
28.2.2011FULL SERVIS, spol. s r.o. str. 2
28.2.2011 Mgr. Maroš Palik advokát str. 2 3
1.3.2011Edenred Slovakia s.r.o.
2.3.2011Jana Vrábelová - WILLIAM
3.3.2011ECOPRESS a.s.
3.3.2011iner s.r.o.
3.3.2011METRO Investing s.r.o.
4.3.2011Orange Slovensko, a.s. str. 2
4.3.2011Bratislavská vodárenská spoločnosť,a .s. str. 2
4.3.2011ŠKP servis s.r.o.
7.3.2011GTS Slovakia, a.s.
7.3.2011Juraj Nagy - CONFIG
7.3.2011B.O.B. Security, spol. s r.o.
7.3.2011Jozef Talajka
7.3.2011Vydavateľstvo M.R.K agency, s.r.o.
8.3.2011OFIS - BAU, spol. s r.o.
9.3.2011Slovak Telekom, a.s.
9.3.2011Múzeum mesta Bratislavy
10.3.2011Hlavné mesto SR Bratislava
10.3.2011ZSE Energia, a.s.
10.3.2011Mgr. Maroš Palik advokát
10.3.2011Mgr. Maroš Palik advokát
14.3.2011Mobilita servis, spol. s r.o.
16.3.2011Vojtech Hatala - služby PO
17.3.2011VNET a.s.
18.3.2011Mgr. Mohammad Azim Farhadi
21.3.2011Slovak Telekom, a.s.
23.3.2011

23.3.2011

23.3.2011

24.3.2011
Ing. Petronela Laščeková, CSc.

Ing. Petronela Laščeková, CSc.

Ing. Petronela Laščeková, CSc.

Roland Bluska
24.3.2011ORMAN spol. s r.o.
25.3.2011

28.3.2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s str. 2 3 4 5

Orange Slovensko, a.s. str. 2
29.3.2011IMPA Šamorín, s.r.o. str. 2 3 4
31.3.2011ŠKP servis s.r.o.
31.3.2011Rastislav Horínek
31.3.2011Vojtech Hatala - služby PO
4.4.2011Roland Bluska
4.4.2011Jozef Talajka
5.4.2011IMPA Bratislava, a.s. str. 2
5.4.2011iner s.r.o.
5.4.2011Juraj Nagy - CONFIG
5.4.2011B.O.B. Security, spol. s r.o.
5.4.2011Mgr. Maroš Palik advokát
6.4.2011
7.4.2011
FULL SERVIS, spol. s .r.o. str. 2
GTS Slovakia, a.s.
7.4.2011Slovak Telekom, a.s.
7.4.2011

8.4.2011
Ing. Petronela Laščeková, CSc.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. str. 2
11.4.2011D.M.K. Consulting s.r.o.
11.4.2011D.M.K. Consulting s.r.o.
11.4.2011D.M.K. Consulting s.r.o.
11.4.2011D.M.K. Consulting s.r.o.
11.4.2011D.M.K. Consulting s.r.o.
11.4.2011Jana Vrábelová - WILIAM
11.4.2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.4.2011Hlavné mesto SR Bratislava
12.4.2011Q-Trek International, s.r.o.
12.4.2011OFIS - BAU, spol. s r.o.
13.4.2011ZSE Energia, a.s.
14.4.2011
FULL SERVIS, spol. s r.o.
19.4.2011
20.4.2011
CÍGLER SOFTWARE a.s.
VNET a.s.
20.4.2011
27.4.2011
Slovak Telekom, a.s.
Verejné prístavy, a.s.
27.4.2011
28.4.2011
OFIS - BAU, spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.
top:
print: