Aktuality
Prenájom kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom kancelár ...
médiá | články v tlači | Železničné prepojenie má mať aj podzemné zastávky
Železničné prepojenie má mať aj podzemné zastávky
(BN 4.12.2007)V rámci projektu prepojenia železničných koridorov TEN-T 17 v rokoch 2010 až 2015 majú v hlavnom meste vzniknúť aj tri podzemné zastávky. Zastávka Bratislava Slovany, Bratislava centrum a Nivy.

 

Zastávka Bratislava Slovany bude na území mestskej časti Nové Mesto na mieste bývalej, dnes už nefunkčnej železničnej zastávky, pri areáli bývalej továrne Stollwerck, dnes Kraft Foods Slovakia. Ide o lokalitu križovatky ulíc Riazanská a Kukučínova, asi 150 metrov od zastávok električky na trase z Rače do Dúbravky.

Zastávka bude aj v blízkosti zastávok autobusových liniek v smere do Petržalky a umožní prestupovanie na MHD, respektíve naopak. Ďalšou výhodou zastávky má byť rýchla doprava do prestupného uzla na Trnavskom mýte, do centra mesta a k autobusovej stanici Mlynské nivy.

Zastávka Slovany bude viacpodlažná podzemná stavba budovaná hĺbením, bude mať dve bočné nástupiská na najnižšom podlaží. Prístup bude pomocou eskalátorov a schodiska cez vstupné vestibuly a následne trojicou eskalátorov a výťahmi, ktoré vedú z vestibulu. Vestibuly budú na koncoch zastávky, kde budú aj priestory na vybavenie cestujúcich, hygienické zariadenia a podobne.

Zastávka okrem priestorov pre železničnú dopravu a nosný systém MHD poskytne aj priestory na parkovanie v hromadnej garáži v podzemí pod stanicou. V priestore nad stanicou je podľa Dopravoprojektu naplánovaný park, ktorý zlepší životné prostredie pre obyvateľov Kukučínovej ulice a poskytne im priestor na oddych.

Zastávka Bratislava - Nivy je v prvom variante umiestnená neďaleko Ondrejského cintorína medzi Karadžičovou ulicou a administratívnymi objektmi City Business center, resp. medzi výškovou budovou VÚB a autobusovou stanicou Mlynské nivy, pod Šagátovou ulicou. Druhý variant ráta so zastávkou v tesnej blízkosti ulíc Karadžičova, Mlynské nivy a Dostojevského rad, asi 50 až 200 metrov od zastávok autobusov v smere do Lamača, Devínskej Novej Vsi, Petržalky, na Dolné hony, do Podunajských Biskupíc, ale aj trolejbusov v smere na Kramáre, Trnávku, Palisády a na Hlavnú stanicu.

Zastávka Bratislava-Nivy má umožniť obyvateľom tejto časti mesta využiť železničnú dopravu a nosný systém MHD. Podzemná zastávka bude budovaná kombinovaným spôsobom výstavby. Prístup na nástupisko bude z terénu eskalátormi a schodiskom, a to cez podzemný vestibul. Zabezpečí sa tým aj bezkolízny pohyb pri prestupovaní na MHD a následne trojicou eskalátorov a výťahmi sa cestujúci dostanú na nástupiská na najnižšom podlaží. Vo vestibule budú tradičné zariadenia na vybavenie cestujúcich, hygienu a pod. Zastávka bude mať priestory slúžiace aj pre civilnú ochranu obyvateľov.

Zastávka Bratislava centrum bude v Starom Meste vedľa novostavby SND. V prvom variante je situovaná medzi ulicami Landererova a Pribinova (pod Olejkárskou ulicou), v blízkosti Eurovea. V druhom variante je umiestnená medzi ulice Landererova a Pribinova, medzi novostavbou SND a plánovanou výstavbou komplexu Panorama City. Zastávka bude neďaleko Dostojevského radu, kadiaľ vedú autobusové linky do Petržalky, na Dolné hony a do Podunajských Biskupíc. Umiestnenie stanice umožní rýchly a bezkolízny prestup cestujúcich v tejto časti mesta dopraviť sa rýchlo k autobusovej stanici či do prestupného uzla na Trnavskom mýte alebo do Rače a využiť služby železníc a nosného systému MHD.

Nová budúca stanica Einsteinova nie je súčasťou stavby Železníc SR, no bezprostredne na ňu nadväzuje. Prvý variant stanice ráta jej umiestnenie do priestoru medzi brehom Dunaja a Einsteinovou ulicou. V druhom variante je medzi Einsteinovou a Bosákovou ulicou. Stanica má v budúcnosti obslúžiť priestor, ktorý je Einsteinovou ulicou bariérovo oddelený od Petržalky, resp. obslúži priestor medzi Bosákovou ulicou a Einsteinovou. Výrazne má skrátiť čas potrebnú na presun z Petržalky do centra Bratislavy či na autobusovú stanicu Mlynské nivy alebo na železničnú stanicu Filiálka.
top:
print: